WAKACJE Z PRACODAWCĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz ochronnej dla uczestników projektu "Wakacje z pracodawcą" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz ochronnej dla uczestników projektu "Wakacje z pracodawcą" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie        |    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        |    Załączniki do SIWZ