WAKACJE Z PRACODAWCĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu Wakacje z pracodawcą jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności przyszłych absolwentów do zatrudnienia. Projekt będzie realizowany dwuetapowo.

Podczas wakacji w 2013 roku 100 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych odbędzie czterotygodniowe (dodatkowe) praktyki u pracodawców, zdobywając w ten sposób doświadczenie na stanowisku pracy. Podczas praktyk uczniowie będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu, odzież roboczą oraz niezbędne materiały biurowe.

W drugim etapie projektu, który zaplanowano na 2014 rok 60 absolwentów odbędzie dwumiesięczne staże. Wszyscy zakwalifikowani do odbycia stażu będą mieli zapewnione stypendium stażowe w wysokości 1500 zł na miesiąc, ponadto przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu, odzież robocza oraz ubezpieczenie.

Szkoła na potrzeby uczniów odbywających praktyki oraz staże zakupi nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu projektu będzie stanowił wyposażenie szkoły. Wartość projektu to 675 tyś. zł.