WAKACJE Z PRACODAWCĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wakacje z pracodawcą" na starcie

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku jest wnioskodawcą projektu unijnego "Wakacje z pracodawcą". Włocławski ELEKTRYK to szkoła z tradycją. Jednym z głównych celów działalności szkoły jest m In. ciągłe dążenie do unowocześnienia bazy dydaktycznej.

Szkoła pragnie także jak najlepiej przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy oraz przyszłego studiowania, głownie na kierunkach politechnicznych.

W odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.2/2012 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Wakacje z pracodawcą". Projekt otrzymał pozytywną ocenę i zakwalifikowany został do dofinansowania. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności przyszłych absolwentów do zatrudnienia. Projekt będzie realizowany dwuetapowo. Podczas wakacji w 2013 roku 100 uczniów "Elektryka" odbędzie czterotygodniowe (dodatkowe) praktyki u pracodawców, zdobywając w ten sposób doświadczenie na stanowisku pracy. Podczas praktyk uczniowie będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu, odzież roboczą oraz niezbędne materiały biurowe. W drugim etapie projektu, który zaplanowano na 2014 rok 60 absolwentów odbędzie dwumiesięczne staże. Wszyscy zakwalifikowani do odbycia stażu będą mieli zapewnione stypendium stażowe w wysokości 1500 zł na miesiąc, ponadto przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu, odzież robocza oraz ubezpieczenie. Szkoła na potrzeby uczniów odbywających praktyki oraz staże zakupi nowoczesny sprzęt, który po zakończeniu projektu będzie stanowił wyposażenie szkoły. Wartość projektu to 675 tys zł.

dodano: 19.06.2013r.


góra  | aktualności