WAKACJE Z PRACODAWCĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Wakacje z pracodawcą" - 2. etap rozpoczęty

W miesiącu marcu 2014 roku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu "Wakacje z pracodawcą" (obecnie trwa rekrutacja)

Od początku czerwca do końca września absolwenci, którzy brali udział w ubiegłym roku w pierwszym etapie projektu (miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe) mają możliwość odbycia dwumiesięcznych płatnych staży (staż musi zostać odbyty w dwóch kolejnych miesiącach, nie jest możliwe odbycie miesiąca stażu a następnie zrobienie sobie np. miesięcznej przerwy i kontynuowanie stażu w kolejnym miesiącu).

Uczniowie z klas trzecich, którzy również brali udział w ubiegłym roku w dodatkowych praktykach mają możliwość odbycia dwumiesięcznego stażu na zasadach podobnych jak dla absolwentów jednak tylko w okresie lipiec sierpień.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu przejdą wstępne szkolenie BHP zrealizowane w naszej szkole oraz każda z tych osób odbędzie rozmowę z doradcą zawodowym. Osoby te również przejdą badania lekarskie wymagane na danym stanowisku.

Stypendium stażowe wypłacane stażystom to 1500zł brutto/ miesiąc.

Podobnie jak w ubiegłym roku osobom biorącym udział w stażach zwracane będą koszty podróży, otrzymają odzież roboczą, dzienniczki stażu oraz zostaną ubezpieczeni.

Dodatkowo uzyskaliśmy zgodę na zorganizowanie wakacyjnych praktyk zawodowych dla jeszcze jednej 34 osobowej grupy. Praktyki będą odbywały się na zasadach identycznych jak w roku ubiegłym tzn. praktyka trwa jeden miesiąc, praktykanci otrzymują zwrot kosztów dojazdu oraz odzież roboczą i materiały piśmiennicze wraz z dzienniczkiem praktyki. Oferta ta skierowana jest do uczniów obecnych klas trzecich, w momencie braku chętnych z oferty będą mogli skorzystać uczniowie klas drugich.

dodano: 08.04.2014r.


góra  | aktualności