WAKACJE Z PRACODAWCĄ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Z końcem września 2014r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne pt. "Wakacje z pracodawcą". Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności przyszłych absolwentów do zatrudnienia oraz zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami. Podczas praktyk uczniowie wyposażeni zostali m in. w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który po zakończeniu projektu służył będzie także szkole. Ze względu na możliwość pozyskania nowoczesnego sprzętu z branży elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i teleinformatycznej projekt był dla szkoły kolejnym technologicznym krokiem na przód.

Finisz "Wakacji z pracodawcą"    

dodano: 05.11.2014r.

    26.09.2014r. grupa uczniów biorących udział w projekcie "Wakacje z pracodawcą" wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Tczewa oraz Gdańska. Darmowa wycieczka była możliwa do zorganizowania dzięki środkom unijnym pozyskanym w projekcie "Wakacje z pracodawcą". Uczniowie biorący udział w wycieczce to osoby, które w czasie wakacji odbywały czterotygodniową praktykę u pracodawców z terenu Włocławka. W ramach wycieczki zwiedzili zakłady MOLEX w Tczewie oraz zakłady SATEL w Gdańsku.

WZP na wojażach    

dodano: 04.10.2014r.

    1 sierpnia ostatnia grupa składająca się z 3 absolwentów rozpoczęła udział w dwumiesięcznych stażach zawodowych. Druga grupa uczniów naszej szkoły rozpoczęła dodatkowe praktyki zawodowe. W tym roku Łączna liczba osób odbywających staż zawodowy wynosi 61 a łączna liczba osób odbywających praktykę zawodową wyniesie 34. Zarówna dla obecnych stażystów jak i praktykantów przewidziano zwrot kosztów dojazdu, otrzymali oni również odzież roboczą, dzienniczki oraz materiały piśmiennicze.

dodano: 09.08.2014r.

    Z radością informujemy, że w związku z otrzymaniem zgody utworzyliśmy dodatkowo 34 miejsca dla uczniów chcących odbyć dodatkową, czterotygodniową praktykę zawodową w firmach zaprzyjaźnionych z Zespołem Szkół Elektrycznych. W chwili obecnej pierwsza grupa (w miesiącu lipcu) rozpoczęła dodatkowe praktyki. Ucnziowie biorący udział w praktykach zostali wyposażeni w odzież roboczą, dzienniczki stażu oraz materiały piśmiennicze. Zwracane im będą również koszty dojazdu. druga grupa praktyki rozpocznie w miesiącu sierpniu.

dodano: 05.07.2014r.

    1 lipca 2014 roku kolejnych 29 osób rozpoczęło dwumiesięczny staż zawodowy. Absolwenci podobnie jak poprzednia grupa zostali wyposażeni w dzienniczki stażu, odzież roboczą, materiały piśmiennicze. W trakcie całego stażu zwracane będą im koszty dojazdu i powrotu ze stażu. Na początku sierpnia i września otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500zł/os. Życzymy powodzenia i owocnie spędzonego czasu we włocławskich firmach.

dodano: 05.07.2014r.

    1 czerwca 2014 roku 29 osób biorących udział w roku ubiegłym w dodatkowych praktykach rozpoczęło dwumiesięczny staż zawodowy. Absolwenci biorący udział w stażu zostali wyposażeni w dzienniczki stażu, odzież roboczą, materiały piśmiennicze. W trakcie całego stażu zwracane będą im koszty dojazdu i powrotu ze stażu. Po każdym przepracowanym miesiącu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500zł/os. Życzymy powodzenia i owocnie spędzonego czasu we włocławskich firmach.

dodano: 07.06.2014r.

    Szkolenie BHP dla osób rozpoczynających staż zawodowy w miesiącu czerwcu odbędzie się: dla zawodu technik informatyk - 30 maja 2014 roku o godz. 10.45 w sali 408, dla zawodu technik elektryk i technik elektronik - 30 maja o godz 14.45 w sali 423.

dodano: 28.05.2014r.

    W miesiącu marcu 2014 roku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu "Wakacje z pracodawcą" (obecnie trwa rekrutacja). Od początku czerwca do końca września absolwenci, którzy brali udział w ubiegłym roku w pierwszym etapie projektu (miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe) mają możliwość odbycia dwumiesięcznych płatnych staży (staż musi zostać odbyty w dwóch kolejnych miesiącach, nie jest możliwe odbycie miesiąca stażu a następnie zrobienie sobie np. miesięcznej przerwy i kontynuowanie stażu w kolejnym miesiącu).

Projekt "Wakacje z pracodawcą" - 2. etap rozpoczęty    

dodano: 08.04.2014r.

    Realizacja projektu unijnego "Wakacje z pracodawcą" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W lipcu br. ok. 40 chętnych uczniów zakończyła dodatkowe 4-tygodniowe praktyki. W sierpniu kolejni uczniowie zapoznawali się z pracą na różnych stanowiskach pracy we włocławskich firmach. Bardzo serdecznie dziękujemy pracodawcom oraz indywidualnym opiekunom, dzięki którym projekt może być realizowany.

"Wakacje z pracodawcą" na starcie    

dodano: 06.11.2013r.

    W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizowany jest projekt unijny "Wakacje z pracodawcą". W lipcu br. ok. 40 chętnych uczniów rozpoczęło dodatkowe 4-tygodniowe praktyki. Na sierpień przewidziana jest podobna grupa uczniów. Praktyki realizowane są głównie we włocławskich firmach.
Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności przyszłych absolwentów do zatrudnienia oraz zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami. Podczas praktyk uczniowie wyposażeni zostają m in. w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który po zakończeniu projektu służył będzie także szkole. Za rok dla uczestników projektu przewidziane są 2-miesięczne staże, za które będą otrzymywać wynagrodzenie. Uczniowie otrzymają odzież roboczą oraz zwrot kosztów dojazdu na praktyki. Całkowita wartość projektu to 675 tys. zł.

dodano: 14.07.2013r.

    Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w każdym z zawodów na dodatkową praktykę zawodową. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 796574219 lub e-mail wzp@zsel.edu.pl

dodano: 01.07.2013r.

    "Wakacje z pracodawcą" na starcie